“waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen”

Home

Boek ‘Tijd voor de dood’

Dit boek beschrijft de vele mogelijkheden van bewust en oprecht afscheid nemen van een mens die is gestorven. Het schrijft niet voor hoe er afscheid genomen moet worden, maar is een pleidooi om dit op een persoonlijke manier en stap voor stap te doen.

 21,95

Goed afscheid nemen betekent een begin maken met de verwerking van het verlies. De dagen voor de uitvaart en de dag van de uitvaart zelf bieden daartoe gelegenheid. De uitvaartbegeleider speelt hierbij een belangrijke rol die verder reikt dan het regelen van praktische zaken, namelijk: mensen te stimuleren hun eigen wensen te formuleren en bij de uitvoering daarvan een actieve rol te spelen. In de vele voorbeelden uit de praktijk wordt getoond hoe nabestaanden het afscheid persoonlijk vorm kunnen geven en hoe uitvaartbegeleiders daar een rol in kunnen spelen.